Bez kota nie ma prania

Postanowił asystować przy tej jakże prozaicznej domowej czynności. Dla niego, jak widać, pranie jest fascynujące!
Dodano: Czwartek, 9 maja 2013 (03:00)

Reklama